Wczytuję dane...
Kod EAN: 9788324214716
Realizacja zamówienia: 24 godzin
EAN: 9788324214716
Wysyłka: Wysyłka gratis!
Wydawnictwo: universitas

Podręcznik pt. Oswoić tekst jest cyklem praktycznych lekcji i ćwiczeń z zakresu pisania oraz redagowania tekstów użytkowych dla obcokrajowców uczących się języka polskiego jako obcego na poziomie zaawansowanym (B2/C1).

Może stanowić także pomoc dla rodzimych użytkowników języka, którzy stają przed koniecznością konstruowania różnych gatunków tekstu.

Oswoić tekst jest zaproszeniem ucznia do twórczej, a zarazem przyjemnej wędrówki po krainie tekstów, której celem jest ich "oswojenie", czyli ich przybliżenie i zrozumienie zasad tworzenia wypowiedzi pisemnej. Stawia on uczniowi wyzwania tworzenia i redagowania tekstów użytkowych i artystycznych, jak i oferuje szereg wskazówek pomocnych w ich komponowaniu.

Systematycznie i ciekawie wprowadza ucznia w zakamarki retoryki, odsłaniając przed nim tajemnice skutecznej argumentacji.

Oswajanie z tekstem codziennym zostało ujęte w cykl 13 lekcji, którym odpowiadają określone gatunki, najczęściej używane, najbardziej popularne, najbardziej praktyczne, umożliwiające sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Obok gatunków mających ugruntowaną tradycję, takich jak: recenzja, opis przedmiotu, opis relacji przestrzennych, list, wypowiedź monologowa, zaproszenie, apel, skarga, zażalenie, reklamacja, pojawiają się nowe gatunki, obecne w cyberprzestrzeni, takie jak: blog, wypowiedź na forum internetowym, komentarz, minirecenzja, e-mail.

Podręcznik jest praktycznym kompendium wiedzy na temat ważnych i użytecznych gatunków tekstu i retoryki oraz źródłem ćwiczeń oswajających uczącego się języka polskiego jako obcego z procesem ich tworzenia.

Spis treści

Od redakcji
Lekcja 1 - Podziękowania
Lekcja 2 - Wywiad, wypowiedź na forum internetowym, apel
Lekcja 3 - Skarga, reklamacja, zgłoszenie wypadku
Lekcja 4 - Wypowiedź argumentacyjna (przesłanki i konkluzje)
Lekcja 5 - Slogan reklamowy
Lekcja 6 - Wypowiedź argumentacyjna w dłuższym kontekście, opis reklamowy, slogan
Lekcja 7 - Recenzja filmu, sztuki teatralnej, wystawy
Lekcja 8 - Minirecenzja i recenzja książki
Lekcja 9 - Przekład, nota biograficzna, zaproszenie
Lekcja 10 - Opis przedmiotu
Lekcja 11 - Opis wnętrza i relacji przestrzennych
Lekcja 12 - Argumentacja w wypowiedzi monologowej (cechy monologu)
Lekcja 13 - Charakterystyka osoby
Test


A handbook of text designing and editing. "Oswoić tekst" by Andrzej Ruszer is a practical, creative, and user-friendly guide to the world of written documents. It concentrates on developing written skills, with special emphasis on argumentation. It consists of 13 units corresponding to the most popular text-types vital in everyday communication. Apart from text-types with long tradition, such as object and spatial description, letter, monogolue, invitation, appeal or complaint, there appear also new text-types functioning in cyberspace (blog, user comment, mini-review, e-mail).


Lehrwerk zur Erstellung und Bearbeitung von Gebrauchstexten. Das Lehrwerk "Oswoić tekst" von Andrzej Ruszer ist eine praktische, fruchtbare und angenehme Wanderung durch das Reich der Texte. Es ist ausgerichtet auf Übungen zur Rechtschreibung mit besonderem Augenmerk auf die Argumentation. Das Lehrwerk besteht aus 13 Lektionen, die den allgemeinen Textsorten entsprechen, so dass eine effektive Anwendung im gesellschaftlichen Miteinander gewährleistet ist. Neben den traditionellen Textsorten wie Gegenstandsbeschreibungen, Beschreibungen der Verhältnisse im Raum, Briefe, Monologe, Einladungen, Aufrufe, Beschwerden, Klagen, Reklamationen gibt es auch neue, aus dem Internet stammende Formen, darunter Blogs, Forenbeiträge, Kommentare, Kurzrezensionen oder eMails.


Учебное пособие по составлению и редактированию текстов. Учебное пособие "Oswoić tekst" Анджея Рушера это практическое, творческое и увлекательное путешествие по миру текстов. Учебник предназначен для овладения умением писания, с объяснениями. Содержание учебника это 13 уроков, базируюших на самых популярных темах, которые дают возможность свободно функционировать в обществе. На ряду с самыми традиционными темами, так как например: описание предмета, описание отношений, письма, монологи, приглашение, жалобы, предложения, претензии, рекламации появляются новые аспекты, которые генерируются в киберпространстве (блог, записи на интернет форум, коментарии, минирецензия, эл. почта).

Szczegóły treści cyfrowej

 • Format pliku: 

  PDF

 • ISBN: 

  978-83-242-1471-6

 • Autorzy: 

  Andrzej Ruszer

 • Liczba stron: 

  128

 • Rok wydania: 

  2013

 • Poziom: 

  B2-C1

 • Język publikacji: 

  polski