Wczytuję dane...

Nowoczesne podejście w nauce gramatyki dla cudzoziemców w książce Połącz Kropki Agnieszki Jasińskiej

Nowoczesne podejście w nauce gramatyki dla cudzoziemców w książce Połącz Kropki Agnieszki Jasińskiej

Połącz kropki nie jest typowym opracowaniem podzielonym na rozdziały z poszczególnymi kategoriami gramatycznymi i ćwiczeniami do nich.

Autorce książki zależało na tym, żeby pewne problemy gramatyczne przedstawić z innej perspektywy i zaproponować inny sposób systematyzowania i uzupełniania wiedzy gramatycznej. Ważnym aspektem było połączenie wiedzy gramatycznej z praktycznym jej użyciem w realnych sytuacjach komunikacyjnych. Oprócz konwencjonalnych "drylowych" ćwiczeń gramatycznych znajdziemy tu wiele zadań, które, umożliwiają uczniom i studentom "połączenie kropek", czyli skorzystanie z tego, co już wiedzą w nauce nowego materiału. Bardzo ważna jest własna aktywność uczących się, ich umiejętność logicznego myślenia i formułowania wniosków. Nauczyciel nie musi tłumaczyć reguły gramatycznej, jest raczej przewodnikiem w samodzielnym do tych reguł dochodzeniu.

Bardzo istotnym elementem nauki gramatyki jest pokazanie jej praktycznego użycia. W każdym rozdziale, oprócz ćwiczeń utrwalających formy, proponuje się zadania komunikacyjne z wykorzystaniem ćwiczonych kategorii. Jest to kolejny element "łączenia kropek". Uczący się widzi, że wcześniejsze ćwiczenia automatyzujące mają przełożenie na praktykę. Jeśli więc uczeń opanuje prawidłowo daną formę, będzie umiał zbudować poprawną wypowiedź z użyciem tej formy.

W zbiorze autorka zaproponowała liczne sytuacje komunikacyjne związane ze sferą prywatną, zawodową, edukacyjną i publiczną. Uczący się ma możliwość wejścia w role komunikacyjne przewidziane dla poziomu A2 i B1 zgodnie z podstawami programowymi. Może więc sprawdzić znajomość języka polskiego i budowanie poprawnych wypowiedzi jako: znajomy i nieznajomy, kolega, przyjaciel, członek rodziny, dziecko, rodzic, siostra, brat, gość, turysta, pasażer, podróżujący, uczeń, student, wynajmujący mieszkanie, pracownik, petent, konsument. Uczestniczy w zdarzeniach takich jak: spotkania z kolegami i rodziną, spotkania służbowe, imprezy rozrywkowe i sportowe, wymiana informacji na żywo i w sieci w mowie i w piśmie, liczne sytuacje w przestrzeni publicznej (w szkole, na uczelni, w sklepach, w urzędach i instytucjach publicznych, punktach usługowych, firmach), podróże, wakacje, urlopy, święta i tak dalej.

Zbiór zadań zawiera też elementy autoewaluacji, które pozwalają uczącemu się świadomie śledzić postępy. Na początku proponuje się samodzielną kwalifikację, sprawdzenie swoich językowych kompetencji komunikacyjnych. Po każdej lekcji jest także czas na uzupełnienie minitabeli będącej rodzajem pierwszego feedbacku. Kompleksowa samoocena jest uwzględniona też na końcu książki.

We wszystkich ćwiczeniach, zarówno tych związanych z opanowaniem formy, jak i w tych, w których ćwiczy się użycie, autorka starała się przenieść akcent z nauczyciela na ucznia, z lektora na studenta. Każda osoba podejmująca naukę języka powinna robić to w sposób świadomy, w miarę możliwości autonomiczny. Dotyczy to także zadań związanych z samooceną.

Książkę Połącz kropki. Gramatyka polska dla obcokrajowców dla poziomu A2-B1. Aktywnie i samodzielnie można kupić w naszej księgarni - tutaj >>

"Połącz kropki" nie jest samouczkiem: może, a nawet powinien być wykorzystywany na lekcjach języka polskiego. Jednak rolą nauczyciela jest wskazywanie drogi, a nie wyręczanie uczącego się, pokazywanie różnych opcji, a nie dostarczanie gotowych rozwiązań. Stąd też podtytuł książki: "Gramatyka polska dla obcokrajowców - aktywnie i samodzielnie".

Poniżej znajdą Państwo nagrania wideo, w których autorka Pani Agnieszka Jasińska prezentuje swoje najnowsze dzieło. Zapraszamy do oglądania i komentowania.