Wczytuję dane...
Kod EAN: 9788362352210
Waga produktu: 0.54 kg
Realizacja zamówienia: 24 godzin
EAN: 9788362352210
Wysyłka od: 11.99 PLN
Wydawnictwo: morpho

100 TESTÓW Z GRAMATYKI ANGIELSKIEJ to doskonale znany uczniom, studentom i nauczycielom obszerny wybór egzaminacyjnych zadań testowych na poziomie od średnio zaawansowanego do zaawansowanego. Książka składa się z 50 testów wielokrotnego wyboru i 50 testów tłumaczeniowych po 15 jednostek w każdym teście (łącznie 1500 jednostek testowych!), których celem jest ułatwienie przygotowania do egzaminów językowych na poziomie od średnio zaawansowanego do zaawansowanego, jeśli tylko zawierają one komponent gramatyczny.

Nowością w stosunku do większości publikowanych zbiorów testów jest ścisłe połączenie klucza z komentarzem gramatycznym. Każdy punkt klucza - obok podania poprawnego rozwiązania - odsyła do jednej lub więcej spośród ponad 150 szczegółowych reguł przedstawionych w komentarzu. Dzięki temu uczeń nie tylko otrzymuje poprawną odpowiedź, lecz także dowiaduje się, dlaczego tej właśnie, a nie innej, formy należy użyć. Klucz do zadań połączony z komentarzem gramatycznym pełni zatem rolę kompetentnego korepetytora lub przewodnika po zawiłościach gramatyki języka angielskiego.

Nowe wydanie, które oddajemy do rąk Czytelników to dokładnie sprawdzona i zaktualizowana zawartość, tak dobrze znana z lat ubiegłych oraz - dodatkowo - dwa testy bonusowe umieszczone na końcu książki, zaczerpnięte z innej publikacji dra Krzyżanowskiego.

WSTĘP

100 TESTÓW Z GRAMATYKI ANGIELSKIEJ to obszerny wybór zadań testowych z gramatyki na poziomie od średnio zaawansowanego do zaawansowanego. Od momentu ukazania się na rynku w roku 1999, książka zdobyła wielką popularność wśród uczących się.

Korzystali z niej przede wszystkim studenci pierwszych lat filologii, uczestnicy olimpiady anglistycznej, a także osoby przygotowujące się do zawodu tłumacza. Bez wątpienia, swój sukces podręcznik zawdzięcza oryginalnemu układowi ściśle łączącemu klucz do zadań z komentarzem gramatycznym. Każdy punkt klucza, obok podania poprawnego rozwiązania, odsyła do jednej lub więcej spośród ponad 150 szczegółowych reguł przedstawionych w komentarzu.

Dzięki temu uczeń nie tylko otrzymuje odpowiedź poprawną, lecz także dowiaduje się, dlaczego tej właśnie, a nie innej formy należy użyć. W ten sposób książka pełni rolę kompetentnego korepetytora – co stanowi rzecz bezcenną, nie tylko dla samouków.

Innym walorem książki jest nacisk na tłumaczenie na język angielski – umiejętność niezwykle istotna w profesjonalnym użyciu języka w międzynarodowym biznesie, choć powszechnie zaniedbywana przez większość współczesnych podręczników językowych.

Pomijanie tłumaczenia w nauczaniu języka dziwi tym bardziej, iż jest ono najpewniejszym narzędziem opanowania praktycznej gramatyki języka na poziomie frazy – poniżej zdania – gdzie trzeba decydować o doborze słów, użyciu przyimka czy rodzajnika, kolejności wyrazów, etc. Czyli tym wszystkim, co niefilologowie nazywają “wyczuciem językowym”.

Testy podzielone są po połowie na testy wyboru i tłumaczenia. Ich układ nie jest przypadkowy, w obu częściach można wyróżnić cztery cykle testów: pierwszy, zawierający 14 testów i następne trzy po 12 testów.

Poszczególne cykle mają podobny stopień trudności, przy czym każdy zawiera większość problemów gramatycznych omówionych w komentarzu. Przechodzenie przez kolejne cykle daje więc uczniowi okazję do stopniowego podnoszenia poziomu znajomości gramatyki, a wraz z tym pozbywania się błędów.

Nawet uczniowie startujący z poziomu niezbyt zaawansowanego mają szansę, pracując tym trybem, dokonać znacznego postępu w praktycznej znajomości gramatyki.

Rzecz jasna, warunkiem jest stałe korzystanie z wyjaśnień gramatycznych.

Komentarz gramatyczny stanowi osobną część książki i można doń sięgać niezależnie od wykonywania testów. Korzystanie z niego nie wymaga uprzedniego opanowania wyspecjalizowanej terminologii: wystarczy znać jedynie najbardziej podstawowe pojęcia typu podmiot, przymiotnik czy zdanie główne i podrzędne.

Wszystkie inne terminy są na bieżąco wyjaśniane i obficie ilustrowane przykładami. Szczególnie dużo miejsca poświęcono tym zagadnieniom, które sprawiają trudności polskim uczniom.

W takich przypadkach wskazuje się typowe błędy popełniane przez uczących się. Podręcznik nadaje się do wykorzystania zarówno w samokształceniu jak i w nauczaniu grupowym. Oprócz standardowego wykorzystania do powtórek i kontroli nauczyciel może używać zadań testu w różnego rodzaju ćwiczeniach odwołujących się do świadomej wiedzy gramatycznej uczniów.

Przykładem takiego ćwiczenia może być wyszukiwanie możliwych kontekstów dla błędnych odpowiedzi w teście wyboru. Z kolei osoby uczące się samodzielnie mogą
użyć zadań tłumaczeniowych do ćwiczenia sprawności mowy.

Po dokładnym sprawdzeniu wykonanych tłumaczeń, można ćwiczyć mówienie na głos (patrząc tylko na wersję polską), aż do osiągnięcia zadowalającego poziomu płynności. Znaczna część zamieszczonych tu testów użyta była wcześniej na egzaminach wstępnych na filologię angielską oraz w olimpiadzie języka angielskiego. Wiele zadań zostało zmodyfikowanych ze względów redakcyjnych.

Zmiany te nie miały jednak wpływu na reprezentatywność testów, tak pod względem trudności zadań, jak i ich doboru.

Dodatkowym elementem obecnego wydania, niejako bonusem dla czytelnika, są dwa dodatkowe testy zaczerpnięte z innej publikacji Autora pt. "Ćwiczenia testowe do części pisemnej OJA", również wydanej przez Wydawnictwo.

SPIS TREŚCI:

Wstęp

Testy 1-50
Testy 51-100
Klucz do testów wyboru
Klucz do testów tłumaczeniowych

Komentarz gramatyczny
adjectives and adverbs
article
be - various points
conditional
conjunctions
determiners
emphasis
future tenses
idioms
imperative
indirect speech
inversion
modal + infinitive
modal + perfect infinitive
nouns
passive voice
past perfect
past simple
phrasal verbs
prepositions
present perfect
present tenses
pronouns
relative clauses
sequence of tenses
subjunctive
verb pattern
wish
would rather

Jak dobrze wykonywać testy tłumaczeniowe
Testy dodatkowe
Ćwiczenie
Ćwiczenie
Klucz do testów dodatkowych

Szczegółowe dane o książce

 • ISBN: 

  978-83-62352-21-0

 • Autorzy: 

  Henryk Krzyżanowski

 • Rok wydania: 

  2014

 • Numer wydania: 

  nowe, rozszerzone

 • Rodzaj oprawy: 

  miękka

 • Liczba stron: 

  432

 • Format: 

  17,5 x 23

 • Poziom: 

  B2-C1